مسلماً اطلاع از لیست قیمت به روز بر اساس این که محصولات متنوع در این مجموعه توزیع می شود می تواند برای همکران و کشاورزان عزیزان مهم باشد.با توجه به نوسانات ارزی و تنوع موجودی برخی از محصولات در لیست قیمت زیر ارائه شده اند. سایر کالاها و ادوات مثل انواع چمن زن، کولتیواتور ها و دروگر را می توانید با تماس با واحد فروش از نظر قیمت بررسی نمایید.

لیست قیمت 1

 

لیست قیمت 2

 

لیست قیمت 3

 

لیست قیمت 4

 

 

لیست قیمت 5

 

لیست قیمت 6